Konkurs na logo 60-lecia Muzeum Zagłębia

Mam przyjemność poinformować Was o nowym konkursie na logo. O szczegółach możecie przeczytać poniżej:

W przyszłym roku Muzeum Zagłębia w Będzinie obchodzić będzie jubileusz 60-lecia swojej działalności. Z tej okazji Muzeum Zagłębia ogłasza konkurs na logo, które w postaci znaku graficznego i nazwy stanie się oficjalną identyfikacją Jubileuszu Muzeum w 2016 roku. Logo powinno nawiązywać do tradycji instytucji, charakteryzować się wysokim poziomem artystycznym i łatwo zapadać w pamięć, ale także cechować się kreatywnością, funkcjonalnością oraz jasnością przekazu. Konkurs ma charakter otwarty. Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo.

Zwycięski projekt graficzny będzie wykorzystany zgodnie z działalnością statutową Organizatora, w szczególności w materiałach promocyjnych, reklamowych, informacyjnych i korespondencyjnych. Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać pocztą tradycyjną na adres Muzeum Zagłębia w Będzinie, ul. Świerczewskiego 15, 42-500 Będzin wraz z wymaganymi załącznikami lub złożyć osobiście w siedzibie Muzeum pod tym samym adresem.

Termin zgłaszania prac mija z dniem 20.11.2015. Po tym czasie Komisja Konkursowa wyłoniona przez Organizatora wybierze laureata, któremu zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 500 zł. Nie czekaj, weź udział w konkursie i stań się częścią Jubileuszu 60-lecia Muzeum Zagłębia już dzisiaj. Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.muzeum.bedzin.pl.