Ava MenOPIS:

Projekt opakowań Ava Men – linii kosmetycznej skierowanej do mężczyzn.

Trudny w realizacji projekt – dwie ścierające się ze sobą wizje: moja i klienta nie chciały ze sobą współpracować. Jednak w toku prac, udało się wypracować odpowiedni kompromis skutkujący ciekawym i odpowiednio męskim projektem.